• Op 28 oktober 2022 is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in de Kantine van R.K.S.V. 't Peeske. 
    De kascontrole commissie heeft decharge verleent voor het gevoerde financiële beleid. 
    Tevens zijn de intenties voor de (her)ontwikkeling van Sportpark de Kolkstede in goede orde ontvangen door de leden. Ook zijn de plannen voor de verbouwing van de kantine positief ontvangen waardoor we de volgende stappen kunnen zetten.  

    Marc Jacobs is afgetreden als bestuurslid van R.K.S.V. 't Peeske. Lyanne Rosendaal is unaniem gekozen tot opvolger van Marc. Zij zal algemeen bestuurslid zijn met in haar portefeuille Eten, Drinken en Verzorging. 
    Er is uitleg gekomen over de hogere kosten van de vereniging (m.n. rondom gas en electriciteit). Er is, nadat uitleg gegeven werd over de contributiebedragen van andere verenigingen, een voorstel gedaan voor een contributieverhoging van 5%. Deze is unaniem door de algemene Ledenvergadering aangenomen en zal bij de eerst volgende contributierun doorgevoerd worden.