• Lid worden

  Wil je lid willen worden van onze vereniging dan wel jezelf in willen schrijven als vrijwilliger, dan kan je gebruik maken van onderstaand formulier. Je bent van harte welkom!

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan de penningmeester van R.K.S.V. ’t Peeske om van bovengenoemd rekeningnummer de jaarlijkse bijdrage in twee termijnen VOORAF af te schrijven. (1ste termijn: september, 2de termijn: januari). De contributie is inclusief een bijdrage aan kleding en materialen van € 10,=. De bijdrage wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50. Vanaf JO11/MO11 ( 11 jaar) is een pasfoto nodig voor de spelerspas.

  Het inschrijfgeld en de bijdrage aan kleding en materialen is niet van toepassing indien je jezelf inschrijft als vrijwilliger. Als vrijwilliger heb je recht op de Clubkaart en ben je tevens ook lid van de vereniging. Als lid van de vereniging heb je ook stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.

  Ieder lid, die zich in het lopende seizoen afmeld, is de volledige contributie verschuldigd van het betreffende seizoen. (Tussentijdse) opzegging/overschrijvingen worden niet toegekend. De opzegging/overschrijving moet uiterlijk voor 31 mei in het betreffende jaar ontvangen zijn via de website. Mondelinge opzeggingen zijn niet rechtsgeldig. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Dit betekent dat je te allen tijde een jaarlijkse contributie betaalt. Slechts kan worden afgeweken van deze richtlijn indien een speler langdurig geblesseerd is en in overleg met de Penningmeester een andere afspraak maakt.

  Opzegging/overschrijving leidt tot onbalans in de elftallen waardoor elftallen geconfronteerd worden met problemen.

   

  Contributiebijdragen:

  vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van oktober 2022.


  Vrijwilliger   € 15,00 (jaarlijks)

  Senioren      € 97,00 (per half jaar) € 194,00 (jaarlijks)

  45+ leden    € 42,00 (per half jaar) € 84,00 (jaarlijks)

  Junioren       € 71,00 (per half jaar) € 142,00 (jaarlijks)

  Pupillen        € 58,00 (per half jaar) € 116,00 (jaarlijks)

  Mini’s           € 31,00 (per half jaar) € 62,00 (jaarlijks)

  Alleen trainende senioren € 42,00 (per half jaar) € 84,00 (jaarlijks)

  Alleen trainende pupillen € 13,00 (per half jaar) € 26,00 (jaarlijks)